Barlaam

Michel Barlaam, bouilleur de Cru in Rioux-Martin (bons bois)

Er zijn maar zeer weinig bouilleurs de cru in de bons bois regio. Helemaal in het zuidoosten van de cognacregio bevinden zich de zeven hectare wijngaarden van Michel Barlaam. Hij is al met pensioen, maar beschikt nog over een aardige voorraad. De VSOP is uit 1982 en de Vieille Réserve uit 1972. Helaas weet ik niet wanneer de datum van botteling is geweest.

Range: VSOP, Vieille Réserve

Barlaam heeft geen website.
Adres: Route La Moyenne Lande, La Haute Lande, 16210 Rioux-Martin. Telefoon: 0545 981775. (Geen informatie over bezoekmogelijkheden, maar hij verkoopt aan particulieren).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here