Marcadier-Barbot

Marcadier-Barbot, bouilleur de Cru te Ségonzac (grande champagne)

Marcadier-Barbot heette voorheen (nog niet zo lang geleden) Marcel Marcadier. Deze is nu geassocieerd met Alain Barbot. Hun bedrijf heet GAEC Combe du Bussac.
Ze distilleren zelf.

Alain en Dany Barbot wonen in Le Pible en Serge en Nadine Marcadier wonen in Chez Bilhouet 16. Beiden hebben ook ‘chambres d’Hôtes’.

Range (grande champagne): VS, VSOP, Napoléon, XO, Hors d’Age.

http://www.barbot-marcadier.com/
Adres: Le Pible, 16130 Ségonzac. Telefoon: 0545 834118; Alain: 06 76099370; Fred: 06 81972101. (Bezoek altijd welkom van 08.30 tot 20.00h; een telefoontje vooraf wordt gewaardeerd.)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here