Balluet

Balluet, bouilleur de Cru in Neuvicq-le-Chateau (fins bois)

Chais en distillerie van Balluet, gezien vanuit de toren

Sinds 1845 zit de familie Balluet al in wijnbouw en het distilleren er van. Ze bezitten 35 hectare in de fins bois en hebben twee distilleerketels. Ongeveer 60 jaar geleden zijn ze begonnen met eigen verkoop. Het verhaal gaat dat Hippolyte, vader van Jean, toen één van de grote cognachuizen minder eau-de-vie wilde afnemen dan was overeengekomen, heeft gezegd: dan krijg je helemaal geen eau-de-vie van mij meer, ik bottel het zelf wel.

Range (fins bois): VSOP en Très Vieille Réserve (18 jaar).

Balluet heeft geen website.
Adres: 1 Rue des Ardillères, Neuvicq-le-Chateau. Telefoon: 05 46 26 64 74 (bezoek is mogelijk, afspraak lijkt gewenst)

3 gedachten over “Balluet”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here