Emerit-Robier

Locatie in Le Liboreau.

 

Emerit naambord

Naambord van Emerit (Emerit-Robier).
Mogelijk verhuisd van het centrum van Le Liboreau naar 60 Rue des Gripeaux net buiten Le Liboreau.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here