Bancel naambord

Naambord van Bancel. In het witte ovaal is de afbeelding van een eenhoorn te zien, het logo van Bancel.
Bancel heeft eigen wijngaarden in de borderies en fins bois, maar gebruikt voor zijn cognacs ook grande en petite champagne.
In 1990 is Domaine de Fontsèche (eigenaar van het Bancel-merk) gekocht door het Japanse Nikka dat het vervolgens in 2000 weer aan de heer Berteau heeft verkocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here