Babinot naambord

Babinot

Naambord van Christian en Pierrette Babinot (eigenaar van Distillerie des 3 Moulins in Cherac).
In de regio borderies gelegen, maar maakt mogelijk toch een fins bois (bron: Paczensky).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here