Maître de chai

Vaak ten onrechte vertaald met keldermeester. Een Chai is een opslagplaats op een kade. De Maître de chai is degene die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in deze opslagplaats. Hij speelt de hoofdrol bij het samenstellen van nieuwe blends.
[English: often wrongly translated as cellar master. A chai is a warehouse on a quai or quaiside. The maître de chai is responsible for the storage, maturing and blending of the cognac and he also takes part in the process of buying the eau-de-vie. ]