Toelichting op gebruikte kolomnamen en codes

Uitleg codes 'vermeld bij/in'Uitleg overige velden
Code kvermelding op de kaart;
n = niet op de kaart
n (b) = niet op de kaart, maar wel beschreven
anders: het gebruikte symbool
Codes voor vermelding in/bij:
1 Paczensky, Cognac
2 Conal Gregory, The Cognac Companion
3 Faith, Cognac
3a Faith, gids voor Cognac e.a. wijndistillaten
4 Delos, Gilbert
5 Mac A. Andrew
6 Behrendt
7 Koops
B BNIC
EP Etiketten site van Paul
VIC Vignerons Indépendentes de Charente
@ van internet
* U kunt sorteren op elke kolom door op de pijltjes rechts van de kolomnaam te klikken.
* Plaatsnaam: hier staat soms de plaats van de gemeente, maar soms ook de plaats van een dorp of gehucht.
* website: hier wordt de website van de producent genoemd; als de producent geen eigen website heeft, wordt hier soms een andere website vermeld met gegevens over de producent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here