Boven een doorsnede van een gezonde knop (links) en één van een aangedane knop (rechts).
Onder misvormde bladeren met trossen die in hun groei zijn belemmerd.