Naamalgemene formuleomschrijvingnaamafsprakeneigenschapeenvoudigste vormen of verbindingenontstaan
alkanenCnH2n+2verzadigde koolwaterstoffen, dus geen dubbele bindingeneindigt op -aan
makkelijk oxideerbaarCH4 (methaan)
C2H6 (ethaan)
C3H8 (propaan)
alkenenCnH2nonverzadigde koolwaterstoffen; heeft dubbele binding tussen minstens één paar koolstofatomeneindigt op -een
kunnen een functionele groep bezittenC2H4 (etheen)
C3H6 (propeen)
alkynenCnH2n-2onverzadigde koolwaterstoffen; heeft een drie-dubbele binding tussen minstens één paar koolstofatomen eindigt op -yn
kunnen een functionele groep bezittenC2H2 (ethyn)
C3H4 (propyn)
cyclo-alkanenCnH2nverzadigde koolwaterstof; ringvormig alkaaneindigt op -aan
C3H6 (propaan)
C4H8 (butaan)
alkylgroep-CnH2n+1functionele groep, afgeleid van een alkaan; maakt deel uit van een groter molecuul-CH3 (methyl)
-C2H5 (ethyl)
-C3H7 (propyl)
alkanolen (=
alcoholen)
CnH2n+1OHalkaan met een hydroxylgroep: minstens één H-atoom is vervangen door een
OH-groep
eindigt op -olCH3OH (methanol)
C2H5OH (ethanol, alcohol)
C3H7OH (propanol)
aldehyde (=alkanal)R-CHOorganische stof met een carbonylgroep op het eind: O=CH-eindigt op -alkunnen via oxidatie worden omgezet in carbonzuren; vaak prettig aromaCH2O (methanal, formaldehyde)
C2H4O (ethanal)
C3H6O (propanal)
oxidatie van een alcohol
carbonylgroep-C=Ofunctionele groep
-C=O
carboxylgroep-COOH ofwel O=COHfunctionele groep: combinatie carbonyl- met een hydroxylgroep
hydroxylgroep-OHfunctionele groep: -OH
ketonen (=alkanonen)R(C=O)R'organische stof met een carbonylgroep tussen twee koolstofatomen: O=C eindigt op -onC3H6O (propanon, aceton)
C4H6O2 (butaandion, diacetyl)
oxidatie van een secundaire alcohol
carbonzuur (eng: carboxylic acid)
R-COOHorganische stof met een carboxylgroepeindigt op -zuur
(eng.: -acid)
CH2O2 (methaanzuur, mierenzuur)
C2H4O2 (ethaanzuur, azijnzuur)
C3H6O2 (propionzuur)
oxidatie van een aldehyde of van een alcohol
alkaanzuurCH3(CH2)nCOOHlineair verzadigd carbonzuureindigt op -zuur
(eng.: -acid)
H-COOH (methaanzuur)
CH3-COOH (ethaanzuur)
(carbonzure) estersR-(C=O)-O-R'organische stof met functionele groep: -(C=O)-O-eindigt op -oaat
vaak aangename smaak en/of geurC3H6O2 (ethylformiaat)
C4H8O2 (ethylacetaat)
C5H10O2 (isopropylacetaat)
ontstaat (meestal) uit een carbonzuur met een alcohol
acetaalorganische verbinding met twee ethergroepen op hetzelfde koolstofatoom
etherorganische verbinding waarbij een centraal zuurstofatoom een directe binding heeft met twee koolstofatomen die deel uitmaken van een aryl- of alkylgroepeindigt op -etherC4H10O (diethylether, ether)
arylgroepbenzeenring met een organische verbinding
vetzurencarbonzuur met een lange alifatische keten
lactonenorganische verbinding die gezien kan worden als een cyclische esteresterificatie van een hydroxycarbonzuur
diketoneneindigt op -dion
fenolen-OHorganische verbinding van een aromatische koolwaterstof met een hydroxylgroep eindigt op -ollijkt op een alcohol maar heeft sterkere waterstofbindingenC6H5OH (carbolzuur)