Chabasse extravaganza

Chabasse Baccarat

Deze fles van Baccarat kristal is al enige jaren op de markt, op zijn minst al vanaf 2014. Er lijkt geen bijzondere aanleiding te zijn geweest om deze fles uit te brengen, anders dan als een eerbetoon aan schoonheid en elegantie. De inhoud is een blend van erg oude eaux-de-vie, van 110 jaar en ouder. De fles komt verpakt in een houten humidor, gemaakt door de firma Drevelle. Het hout dat hiervoor is gebruikt is mahonie uit Honduras, gecombineerd met ebbenhout en ingelegd met cederhout.
De fles komt op zo’n €6.800.

Terug

Vintage 1973 petite champagne

  

Deze petite champagne vintage uit 1973 is een min of meer toevallige vondst van René-Luc Chabasse bij zijn speurtocht in zijn eigen opslagplaatsen. Hij schijnt ruim €5.000 te hebben gekost. Er zijn 120 exemplaren van gemaakt, maar er is haast niet meer aan te komen.

Terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here