Denis Mounié

Cognachuis in Cognac, middelgroot, goed aangeschreven. Zij zijn hofleverancier geweest voor Koning Edward VII. Als tegenprestatie creëerden zij daarvoor de Grande Réserve Edouard VII.
Het belangrijkste logo van Denis-Mounié was de ´Gold Leaf´.

Denis Mounié Edouard VII capDenis Mounié trademark

 

  
 

 

 

 

 • 1838 Gesticht door twee wijnboeren, Justin Denis en Henri Mounié: J. Denis, Henri Mounier & Co.
 • 1977    Overgenomen door Bénédictine (1969 volgens Faith; 1975 volgens James Long).
 • 1982    verkocht aan Hine (1980 volgens andere bronnen).
 • 1987    Hine wordt eigendom van LV-MH (van Hennessy).
 • 2003    Hine wordt verkocht aan CL Financial group, Trinidad.
 • 2013    Hine verkocht aan de Nicolas family, een grote wijnhandel uit Frankrijk met vestigingen in België, Engeland, Rusland en Marokko.

Door deze laatste transacties is het niet helemaal duidelijk wat er met het merk Denis-Mounié is gebeurd. Voor zover ik heb kunnen nagaan wordt Denis-Mounié niet meer geproduceerd. Er duiken nog wel met enige regelmaat oude flessen van Denis-Mounié op die online te koop worden aangeboden.

Denis Mounié gold leafDenis/Mounié was in bezit van de volgende merken:

 •           Aguins, A.
 •           Arnaud, L.
 •           Gold Leaf
 •           Baron d’Arcy
 •           Califet
 •           Des Carmes (geproduceerd door Denis-Mounié)
 •           Carteau
 •           Comandon
 •           Danflou
 •           Darcy (zie ook Baron d’Arcy)
 •           Produceert voor restaurant Le Drouant
 •           Latournel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here