Tardet-Pradère

Tardet-Pradère, bouilleur de cru in Saint Pierre d’Oléron (bois ordinaires)Michel Tardet en David Pradère zijn vignerons op het eiland Oléron. In 1952 is het bedrijf opgericht door de grootouders van Michel Tardet en toen heette het Tardet-Morgat. Ze hadden 4 hectare wijngaard. In 1969 ging het Tardet Père & Fils heten en in 1982, toen de ouders van Michel met pensioen gingen, Michel Tardet. Inmiddels was het uitgebreid tot 24 hectare. In 2001 roept hij de hulp in van David Pradère omdat hij het vele werk alleen (met één werknemer) niet meer aan kon. Hij heeft op dat moment 28 hectare. David Pradère had juist een opleiding viticultuur en oenologie afgerond. In 2006 associeert hij met David en met hun beide echtgenotes en gaat het bedrijf Tardet-Pradère heten. Ze kopen ook nog eens 5 ha van de familie Papineau die een wijngaard hebben aan de Cotinière (Westkust van Oléron).

Momenteel is Tardet-Pradère de oudste particuliere ‘cave’ op Oléron.

Gamma: VS en Vieux Cognac.

Tardet logo

http://www.tardet-pradere-vigneron.com/
Adres: 53 Route des Châteliers, 17310 Saint Pierre d’Oléron. Telefoon: 0546 470312. (Openingstijden van 10-12.30 en 15-18h, zondags gesloten; in de zomer 10-12.30 en 15-19 en op zondagmorgen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here