Tanguidé

Tanguidé, bouilleur de Cru in Champagnac (petite champagne)

Er is weinig bekend van deze familie. Volgens een bron heeft Laurent Tanguidé zich samen met zijn vader in 2002 gevestigd als wijnboer, maar Guy Tanguidé zit hier al veel langer, in elk geval al van voor 1981.
De huidige manager is Martine Lanseau, bijgestaan door Sylvie Tanguidé.
Ze zijn ook in het bezit van een distilleerketel.

Gamma (petite champagne): VSOP, Napoléon, XO.

Geen website
Adres: Chez Réveillé, les Baratelles, 17500 Champagnac. Telefoon: 0546 481626. (Geopend voor bezoekers van maandag tot zaterdag van 9h – 18h. Zondags op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here