Staub

Staub, handelshuis te Saint-Preuil

Staub2
Opgericht in 1858 door Auguste Staub. Ze hebben 30 hectare wijngaard in de petite champagne en 25 ha in de borderies. Daarnaast kopen ze veel cognac in uit de andere districten.

Staub heeft een tijdlang samengewerkt met Camus, maar het lijkt er op dat die samenwerking is opgeheven. In 1988 schrijft Paczensky nog dat het adres van Staub in Cognac is, Rue Marguerite, wat nog steeds het adres van Camus is. Op de website van Staub staat nu Saint Preuil als adres, waar de cognac ook wordt opgeslagen.
Staub verkoopt zijn cognac onder de naam François I.

Gamma van François I (blends): VSOP, XO.
Gamma van Francet (blends): VS, VSOP, XO.

Staub heeft in het verleden de volgende merken gemaakt of in bezit gehad:

  • Amiral (was waarschijnlijk merk van Delcros)
  • Staub
  • Chateau de la Raillerie (weer verkocht?)
  • Delcros
  • Francet, F.
  • François Premier
  • Gobelin, Jerdi & Co., G.
  • Lanxner (Koosjere cognac)
  • Martin Frères

http://staubcognac.fr/
Adres: Le Chillot, 16130 Saint-Preuil. Telefoon: 05 45324616. (Geen informatie over bezoekmogelijkheden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here