Seguin, Emmanuel

Emmanuel Seguin, bouilleur de Cru in Rouffiac (petite champagne)

[Niet te verwarren met Roland Seguin in Villars-les-Bois (fins bois), noch met Olivier Seguin in Marsac (fins bois)].

Kleine bouilleur de cru, alweer de vierde generatie met 22 hectare wijnvelden in het meest noordwestelijke deel van de petite champagne. Mogelijk vindt u nog flessen met J.C. Seguin, van zijn vader. Ze destilleren zelf.

Gamma (petite champagne): VS, Napoléon, Vieille Réserve, XO.

http://www.pineau-cognac-seguin.fr/
Adres: 18 avenue de Peuplat, 17800 Rouffiac. Telefoon: 06 77697816. (Bezoek: het hele jaar open.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here