Roullet

Roullet, bouilleur de Cru in Foussignac (fins bois)

  • Al vanaf 1772 bezitten ze wijngaarden in de Fins Bois regio.
  • 1780 Paul Frederic Roullet richt het bedrijf op. Deze Paul is in 1878 getrouwd met een Delamain: Anne Marie-Esther, dochter van James Delamain. (In 1824 werd Roullet & Delamain opgericht. Deze Roullet’s waren kinderen van Paul Frederic Roullet en Anne Marie-Esther Delamain.)
  • 1988 Greene King brouwerij (UK) koopt zich voor 50% in.
  • 2013: Roullet wordt gekocht door de in 1995 opgerichte Russische Ladoga groep die ook Favraud in bezit heeft.

[Zowel deze Roullet als Roullet-Fransac laten zich er op voorstaan tot de eerste firma’s te behoren die cognac in flessen ging verkopen (naast Denis-Mounié en Jules Robin). Dit lijkt er op te duiden dat er familiebanden zijn tussen beide.]

De huidige eigenaar is Mathias Paul Roullet.

Ze bezitten ongeveer 40 hectare wijngaard in één van de beste Fins Bois gebieden (ooit aangemerkt als Champagne). Naast Ugni Blanc verbouwen ze ook Colombard en Folle Blanche.  Ze distilleren zelf, maar kopen ook bij uit de andere cru’s. In Cognac bezitten ze ook chais, waar ze de ingekochte cognacs opslaan om te rijpen.

De kwaliteiten die ze maakten toen ze nog zelfstandig waren: VS, VSOP, Réserve, Vieille Réserve, XO Blue Label, Extra Grande Champagne, XO Silver Label, Très Rares (vintage cognacs, genummerd met het jaartal van destillatie).
Behalve de Vieille Réserve en de XO Blue Label zijn de meeste cognacs single cru’s.
Onder het Ladoga regime bestaat het gamma tegenwoordig uit: V.S. Amber Gold, VSOP, XO, Réserve de Famille, en een aantal millésimés.

http://roullet-cognac.com/en/
Adres: 27 Route du Goulet, 16200 Foussignac. Telefoon: 0545 361600. (Geen informatie bekend over bezoekmogelijkheden.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here