Planat

Planat, merk van Camus

In 1828 richt Charles-Abel Planat zijn handelshuis in cognac op in de stad Cognac. Hij wordt na zijn dood in 1858 opgevolgd door zijn zoon Oscar Planat. Vervolgens erft zijn zus Claire het bedrijf in 1889. Zij laat het bedrijf vervolgens na aan haar zoon, Markies de Saint Légier, en haar schoonzoon Comte de Grandsaignes. Grandsaignes gaat na het overlijden van Markies de Saint Légier een partnership aan met Joseph Pionneau. In 1932 zet de zoon van Joseph Pionneau het bedrijf voort totdat Camus het in 1966 koopt.

Tot laat in de twintigste eeuw, dus ook toen het al van Camus was, heeft Planat interessante cognacs gemaakt, zoals enkele aansprekende single Cru’s en vintages. De huidige range is beperkt tot blends.

Gamma (blends): VS, VSOP, XO.

http://www.planat-cognac.com/flash
Adres: geen eigen adres. Zie Camus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here