Mallinger

Patrick Mallinger, bouilleur de Cru te Moulidars (fins bois)

Aan het begin van de twintigste eeuw is Patrick’s grootvader, Emilien Ordonnaud, het bedrijf gestart. Zijn dochter trouwde met Jean Mallinger, de vader van Patrick. Patrick heeft het bedrijf in 1971 overgenomen en is in de zeventiger jaren met directe verkoop begonnen.
Ze hebben 20 hectare in de fins bois en distilleren alles zelf.

Voor groepen is een enkele uren durende rondleiding door de wijngaarden mogelijk.

Gamma (fins bois): Sélection Culinaire, VSOP, XO.

http://vignoblefamillemallinger.fr/
http://www.vignoblefamillemallinger.fr/site/
Adres: Les Pannetiers, 16290 Moulidars. Telefoon: 0545 908282; mob.: 06 82792416. (Bezoek welkom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here