Logis de la Mothe

Logis de la Mothe, bouilleur de Cru in Criteuil-La-Magdeleine (grande champagne)

Van Logis de la Mothe is niet veel bekend. Eigenaar is André Jullien. De familie bezit sinds 1865 61 hectare wijngaard in de grande champagne.
Het gebouw zelf werd in de 16e eeuw weer opgebouwd, maar is al bekend in de 12e eeuw, omdat het bewoond werd door Graaf de la Mothe, een kruisvaarder.

Gamma (grande champagne): VSOP, XO, Vieille Réserve.

Geen websiteadres bekend.
Adres: Logis de la Mothe, 16300 Criteuil-la-Magdeleine. Telefoon: 0545 805402. (geen informatie over bezoekmogelijkheden voorhanden.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here