Lefoulon

Lefoulon, bouilleur de Cru in Saint Bonnet (petite champagne)

De familie Lefoulon is al sinds 1900 wijnboer in Saint Bonnet met 3 hectare wijngaard in de petite champagne. Tegenwoordig is Patrick Lefoulon de eigenaar.

Gamma (petite champagne): VSOP, Vieille Réserve.

http://patrick.lefoulon.free.fr/menuf.html
Adres: Chez les Bonnets, 16300 Saint-Bonnet. Telefoon: 0545 781378. (Geen informatie bekend over mogelijkheid tot bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here