Lavoissière

Lavoissière, bouilleur de Cru in Chaniers (fins bois)

Liliane en Jean-Marie Lavoissière zijn begonnen met 6 hectare die werden overgenomen van de ouders van Jean-Marie. In 1992 is er 10 hectare bijgekocht.
Voor zover bekend distilleren ze niet zelf.

Gamma (fins bois): VSOP, XO.

http://www.producteursfermiers.fr/spip.php?rubrique57
Adres: 75 chemin du Puy Nouveau, 17610 Chaniers. Telefoon: 0546 915527; mob.: 06 63469691. (Bezoek is welkom, liefst op afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here