Lascaux

Lascaux, bouilleur de Cru in Saint Même les Carrières (grande champagne)

Het domein is in 1921-1922 gekocht door Pierre en Aline Lascaux. Oorspronkelijk was het gebouw in de 16e en 17e eeuw een ‘relais de poste’ (pleisterplaats). Louis Lascaux, grootvader van Sylvain Lascaux, heeft als eerste wijn gedestilleerd. In 1950 heeft Maurice Lascaux het overgenomen, de naam die je nog veelal als producent op de flessenlabels vermeld ziet staan. Toen het slecht ging met de cognac in Charente is Lucette, vrouw van Maurice, in 1973 een gîte begonnen met enkele appartementen om financieel rond te kunnen komen. Sinds 1988 zijn Sylvain en Patricia Lascaux de eigenaren en vanaf 2011 Rémi Lascaux.
De wijngaard is 22 hectare groot. Ze destilleren zelf.

Gamma (grande champagne): Grande Réserve; XO Impérial

http://sylvainlascaux.fr/
Adres: Logis du Renfermis, 16720 Saint Même les Carrières. Telefoon: 0545 819048; mob.: 06 08056605. (Openingstijden: van juni tot september van 8h – 20h en zondags van 9h – 19h. De andere maanden van 9h – 18h en zondags van 11h – 12h en van 14h – 17h30.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here