Laprée

Veronique Laprée, bouilleur de Cru te Meursac (bons bois)

De familie Laprée is al meerdere generaties wijnboer. Veronique Laprée leek eerst niet die weg in te slaan, ze had rechten gestudeerd, maar toen haar vader de pensioengerechtigde leeftijd naderde en zijzelf kinderen had gekregen, is ze van richting veranderd. Na een opleiding viticultuur te hebben opgevolgd op het Lyceum Renaudin nabij Jonzac heeft ze in 1997 het bedrijf overgenomen. Destijds waren dat 31 hectare waarvan 10 voor de wijnbouw en de rest graan, maar inmiddels heeft ze uitgebreid en heeft ze 20 hectare beschikbaar voor wijn.
Ze distilleert niet zelf, maar het is wel een wens om dat te gaan doen.

Gamma (bons bois): VS (8 jaar), VSOP (10 jaar), XO (16 jaar).

http://www.producteursfermiers.fr/spip.php?rubrique56
Adres: 5 chemin du Romarin, 17120 Meursac. Telefoon: 0546 020314; mob.: 06 19405227. (Bezoektijden onbekend, maar bezoekers zijn welkom.) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here