Landreau

Jean-Louis Landreau, bouilleur de Cru in Verdille (fins bois)

[Niet te verwarren met Landreau in Criteuil-la-Magdeleine, noch met Christian Landreau die het merk Logis de Montifaud maakt].

Er is weinig informatie te vinden over Landreau. Het huis bestaat sinds 1893 en is opgericht door Marcel Landreau. Voorheen heette het huis Landreau-Maurin.
Aanvankelijk verkochten ze alleen fins bois cognac, maar meer recent zien we ook grande champagne cognac van dit huis, met name de Très Vieux en XO.

Ze destilleren zelf.

Jean-Louis Landreau is de huidige eigenaar.

Range: Fine (fins bois), VSOP (fins bois), Hors d’Age (fins bois), Très Vieux (grande champagne), XO (grande champagne).

Geen website bekend.
Adres: Domaine de Guignefolle, Guignegolle, 16140 Verdille, Telefoon 0545 211515 (geen informatie bekend over bezoekmogelijkheden).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here