Landier

Remi Landier, bouilleur de Cru in Cors (fins bois)

De wijngaarden van Rémi Landier bevinden zich in de betere fins bois gebieden, iets boven Foussignac. Sinds 1890 bezit de familie daar hun grond en huis. Het is allemaal begonnen met Julien Girard, grootvader van Rémi Landier, die zich daar vestigde en de eerste wijnplanten heeft gepoot.
In 1946 bouwde Roger Landier, vader van Rémi Landier, de eerste alambiek.
Het merk Remi Landier is door de beide zoons van Rémi, Alain en Jean-Yves, begonnen in 1973. Zij zijn begonnen om onder eigen naam cognac te produceren en te verkopen.
Tegenwoordig is het Jean-Yves en zijn dochter Géraldine (5e generatie) die het bedrijf runnen.

Er is vooral ugni blanc en colombard aangeplant op de 55 ha. Voor de pineau zijn er ook nog wat andere cépages.
Naast het maken van eigen cognacs leveren ze ook nog eau-de-vie aan de grote huizen.
Ze hebben tegenwoordig twee alambieks.

Gamma (allen fins bois): VS, Special Pale, VSOP, Napoléon, XO, XO Vieille, Très Vieux, Extra.
Hij heeft ook enkele bijzondere cognacs gemaakt (rarities), waaronder ook enkele grande champagnes!

Hun website is een tijd uit de lucht geweest, maar is nu vernieuwd en zeer informatief:
https://cognacremilandier.com/
Adres: 133 Rue de Chateuaneuf, 16170 Rouillac. Telefoon: 05 45 617765. (Bezoek is mogelijk, maar geen verdere informatie bekend)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here