Lafite Rothschild

Lafite Rothschild, cognaclabel van een wijnproducent uit Bordeaux

Lafite Rothschild is een premier Cru bordeaux-huis. In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn ze begonnen met de productie van cognac om feestelijke gelegenheden op het chateau waardig af te kunnen sluiten. In samenwerking met een cognacproducent waarvan de naam niet wordt vrijgegeven is een cognac geassembleerd van zeer oude cognacs (ouder dan vijftig jaar) uit de grande champagne en borderies districten. Vanwege de belangstelling van de gasten voor deze cognac wordt er jaarlijks een beperkt aantal flessen op de markt gebracht.

Lafite Rothschild Très Vieille Réserve.

http://www.lafite.com/
Adres: 40-50 Cours du Médoc, 33300 Bordeaux Telefoon: 0557 577979. (Geen bezoekers)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here