Jon Bertelsen

Jon Bertelsen, handelaar met eigen merk uit Noorwegen.

Jon Bertelsen is zijn bedrijf in 1999 gestart. Hij produceert cognacs in nauwe samenwerking met Olivier Blanc, eigenaar van het huis Léopold Gourmel. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zijn bedrijf een onderdeel is van dat van Léopold Gourmel. Volgens Nicholas Faith is Bertelsen zelfs zijn Noorse agent (2005). Maar inmiddels heeft Jon uitgebreid. Hij is een samenwerking aangegaan met enkele andere producenten en heeft samen met hen een nieuwe lijn opgezet: Jons Utvalgte (Door Jon uitgekozen) of Jon Underdrivelse (Jons understatement). Dit zijn alle grande champagnes, uit één vat en op vatsterkte. Maar het zijn geen nieuwe cognacs, dus bestaande cognacs met een nieuw jasje voor de Noorse markt. De vier producenten waarmee hij is begonnen zijn Ragnaud-Sabourin, Dudognon (2x), Normandin-Mercier (2x) en Jean Fillioux.
Vervolgens is deze lijn al uitgebreid met Vallein-Tercinier (2x) en Paul Giraud en is de lijn niet meer beperkt tot alleen grande champagne.

Inmiddels is hij ook in andere dranken gaan handelen.

Range Jon Bertelsen (fins bois): VSOP Prélude, XO Symphonie, Extra Orchestra. 1972 Petite Champagne.
Range Jons Utvalgte: niet uitgewerkt.

   

http://www.leopold-gourmel.com (voor de Jon Bertelsen producten)
http://www.jonsutvalgte.no/ (voor de Jons Utvalgte producten)
Adres: geen bekend. Contact via email is mogelijk op de utvalgte-site. Ook via de Gourmel-site is contact mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here