Goyon

Goyon, bouilleur de Cru in Salles d’Angles (petite champagne)

 

Het bedrijf heet Jean Roux, maar is eigendom van de familie Goyon. Mogelijk is Jean Roux één van de voorouders geweest. Bernard leidt het bedrijf nu. Zijn vrouw Noëlla en hun zoon Adrien werken mee. Ze bezitten 42 hectare en destilleren zelf. Ze staan ook onder contract bij Hennessy waaraan een groot deel van hun eau-de-vie wordt geleverd.

Gamma (petite champagne): VSOP, XO.

http://www.cognacpineau-goyon.com/
Adres: 34 rue de la Petit Champagne, 17800 Salignac sur Charente. Telefoon: 0546 964391. (open van maandag tot zaterdag van 9 – 18.30h; zondag op afspraak). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here