Gourry de Chadeville

Gourry de Chadeville, bouilleur de Cru in Ségonzac (Grande Champagne)

Dit cognachuis zegt al in 1619 te zijn opgericht en claimt daarmee de oudste nog bestaande cognacproducent te zijn. Voor een cognacproducent die al zo lang bestaat, is het opmerkelijk dat er zo weinig informatie te vinden is op internet. Dat is overigens niet het enige opmerkelijke. Het huis zelf straalt namelijk ook niet bepaald de klasse uit die je van zo’n oud maison zou verwachten.
Het is natuurlijk lastig te bewijzen dat ze al in 1619 eau-de-vie produceerden, maar het lijkt aannemelijk dat ze wel al sinds die datum wijn hebben verbouwd. Er is wel een oud document van 1735 dat gaat over de levering van een partij eau-de-vie van Gourry. Een nog wat ouder document uit 1661 toont aan dat belasting is betaald, maar waarover wordt niet geheel duidelijk.
De huidige eigenaar is Pierre Goursat-Gourry

Hun range: VS, VSOP, Très Vieux en XO

www.gourry.fr
Adres: 67 Rue Gaston Briand, 16130 Ségonzac. Telefoon: 0545 833949. (geen informatie over bezoekmogeliojkheden voorhanden).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here