Gay, Jean-Bruno

Jean-Bruno Gay, bouilleur de cru in Salles d’Angles (grande champagne)

[Niet te verwarren met Jean-Claude Gay in Sainte Lheurine, petite champagne.]

Jean-Bruno Gay stamt uit een familie van wijnbouwers en is in 1982 zijn bedrijf in Salles d’Angles gestart. Pas in 1999 heeft hij zijn eerste cognac geproduceerd. Hij heeft 10 hectare grande champagne wijngaard. Hij distilleert niet zelf.

Gamma (grande champagne): Réserve, VSOP, XO.

http://www.jean-bruno-gay.com/
Adres: 22 Route de Celles, 16130 Salles d’Angles. Telefoon: 0545 836516. (Bezoek is mogelijk op afspraak, liefst middels een e-mailbericht via de site.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here