Garraud

Garraud, bouilleur de Cru in Courcerac (fins bois)

Jean-Marie Garraud, kleine bouilleur de cru in Courcerac, de fins bois regio.

Range (fins bois): VS, VSOP, Special Reserve.

Geen website.
Adres: 20 rue de Matha, 17160 Courcerac. Telefoon: 0546 250017. (Bezoek: hele jaar geopend, geen afspraak nodig.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here