Gaillard, Marcel

Marcel Gaillard, bouilleur de cru in Saint Genis d’Hiersac (fins bois)

[Niet te verwarren met Pierre Gaillard in Clion, eveneens fins bois]

Marcel Gaillard heeft 24 hectare grond in de fins bois voor cognac en pineau en daarnaast nog 100 hectare landbouwgrond voor overige gewassen.
Ze hebben geen eigen alambiek.

Gamma (fins bois): VS, VSOP, XO.

Er zijn twee websites die ik beiden vermeld:
http://pineaucognacgaillard.free.fr/portes_ouvertes_025.htm
http://pineau-cognac.fr/
Adres: Grosbot, 16570 Saint Genis d’Hiersac. Telefoon: 0545 219216; mob.: 06 25056235. (Bezoeken is mogelijk, maar er worden geen tijden genoemd, dus een telefoontje vooraf is aan te raden.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here