Enclouse des Vignes

Enclouse des Vignes, bouilleur de Cru in Floirac (bons bois)

De familie Renou-Bourreau, of kortweg Bourreau, verkoopt al sinds 1935 zijn producten rechtstreeks aan de particulier. Ze bezitten 30 hectare wijngaard, verspreid over drie districten: bons bois, fins bois en petite champagne.
(opmerking: deze informatie is mogelijk niet helemaal up-to-date.)

Gamma: XXX, Spécial, VSOP, Réserve Familiale.

http://www.enclouse-des-vignes.com/
Adres: 20 Rue d’Enclouse Mageloup, 17120 Floirac. Telefoon: 0546 906329. (Bezoek: normale winkel-openingstijden)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here