Domaine du Puits Faucon

Domaine du Puits Faucon, bouilleur de Cru te Burie (borderies)

Wijngaard van Domaine du Puits Faucon

Hoewel de familie van Daniel Bouillard zich al in 1865 op deze plek gevestigd heeft, is hij pas de vierde generatie die wijn verbouwt en cognacs produceert. Hij begon bij zijn vader in 1984 die toen 6 hectare wijngaard bezat. Momenteel bezit hij 33 hectare waarvan 29 met wijn voor de cognac zijn aangeplant. Ze distilleren zelf en hebben twee alambieks.

Gamma (borderies): VS, VSOP en XO. (de XO heeft in 2014 de medaille d’Or gewonnen bij het Concours Général Agricole)

Puits faucon
http://www.producteursfermiers.fr/spip.php?rubrique52
Adres: 8 route de chez Gaillard, 17770 Burie. Telefoon: 0546 946772; mob.: 06 84622638. (open van maandag tot vrijdag op afspraak, ook voor rondleiding).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here