Domaine de la Vennerie

Domaine de la Vennerie, bouilleur de Cru in Réparsac (fins bois)

Het Domaine de la Vennerie is uit de 18e eeuw en gebouwd op de resten van Chateau de la Vennerie, dat toebehoorde aan de leenheer Charles Rosali de Rohan Chabot. Het is nu de derde generatie die de onderneming verder ontwikkelt. In 2003 is Arnaud Bidier bij zijn vader Jean-Marie in het bedrijf gaan werken dat toen nog 22 hectare bezat. Momenteel is dat uitgebreid tot 40 hectare, beplant met ugni blanc, en de gehele productie wordt in eigen beheer gedestilleerd. Het merendeel gaat naar de grote cognachuizen zoals Hennessy en Martell. Zelf houden ze voldoende voor ongeveer 1000 flessen cognac en 8000 flessen pineau.

Naast de wijnbouw hebben ze een twintigtal melkkoeien en een bed and breakfast.

Range: alleen een VS, fins bois.


http://www.domainedelavennerie.com/index.php
Adres: D24, 2 km ten westen van Sainte Sévère, 16200 Réparsac. Telefoon: 0545 809700. (Geen informatie over openingstijden, maar bezoekers zijn welkom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here