Domaine de Bessac

Domaine de Bessac, Bouilleur de Cru in Montendre (bons bois)

Het merk Domaine de Bessac is van de familie Lalande die al twee eeuwen cognac produceert in het uiterste zuiden van de cognacregio. Ze bezitten 26 hectare wijngrond in de bons bois. De huidige eigenaar is Philippe Lalande.
De familie distilleert zelf. Ze hebben een 200 jaar oude alambiek staan.

Gamma (bons bois): XXX (5 jaar), Grande Réserve (12 jaar)

http://www.charente-maritime-info.com/domaine_de_bessac/index_fr.htm
Adres: Route de Vallet, 17130 Montendre. Telefoon: 0546 492496. (Bezoek: elke werkdag geopend van 10-12h en van 15-19h; zaterdag op afspraak. Bij voorkeur met telefonische aankondiging.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here