Dhiersat

Jean-Claude Dhiersat, bouilleur de Cru in Rouillac (fins bois)

Het is tegenwoordig dochter Nadine Dhiersat die het bedrijf leidt. Ook kleindochter Hélène is actief in de zaak betrokken.
Ze distilleren zelf. Verder is er weinig informatie bekend.

Range (fins bois): XXX, VSOP, Napoléon, Très Vieille, XO.

Geen website.
Adres: Rue du Moulin à Vent, Le Breuil, 16170 Rouillac. Telefoon: 0545 217575. (Openingstijden: ma-za van 9h30 – 12h30 en van 14h – 18h; zondag van 9h – 12h30.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here