Combeau

Pascal Combeau, merk van Belvedère groep (Gemaco).

  • 1838 Het bedrijf Pascal Combeau wordt opgericht; begin 20e eeuw stond dit bedrijf zeer goed aangeschreven.
  • 1925 Vanwege de grote vraag naar cognac wordt samenwerking gezocht met Gautier in Aigre.
  • 1972 Gautier neemt het bedrijf over en brengt het onder bij de houdstermaatschappij Gemaco dat in 1970 al door Berger was gekocht. Berger heeft in 1970 ook Gautier gekocht.
  • 1995 Fusie van Marie Brizard met Berger. Eigenaar wordt Marie Brizard & Roger.
  • 2006 Marie Brizard & Roger wordt een filiaal van de Groupe Belvedère.

Pascal Combeau maakt nog steeds onderdeel uit van Gemaco, gevestigd in Aigre op hetzelfde adres als Gautier.

Range (blends): VS, VSOP, XO

http://www.gemaco.com/nos-autres-produits/cognac/pascal-combeau
Adres: 28, rue des Ponts, 16140 Aigre. Telefoon: 0545 211002 (geen bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here