Cochain

Cochain, bouilleur de Cru in Chénac (bons bois)

Christian en Isabelle Cochain zijn tweede generatie wijnboer en maken hun eigen wijn, pineau, cognac en likeur.

Range (bons bois): ***, VSOP, Napoléon en een Fine Vieille Réserve 1972.

http://www.cochain-et-fils.com/ (werkt niet meer)
Adres: 110 Route du pineau, 17120 Chénac. Telefoon: 0546 904620 (Bezoek: open van maandag tot zaterdag van 9-12h en van 14-18h.)

 

Gepubliceerd: dec. 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here