Chevalier de Cruc

Chevalier de Cruc, merk van distilleerderij Begouin te Sainte Lheurine.

[Niet te verwarren met Pierre-Yves Begouin van het nabijgelegen Domaine de Terrier in Réaux, petite champagne).]

Chevalier de Cruc

Distilleerderij met 42 hectare wijngaard die zich Distillerie Begouin-Chevalier noemt. Dit bedrijf zou heel wel een bouilleur de Cru kunnen zijn, maar er is te weinig informatie bekend om dit met zekerheid te zeggen. De eigenaar is Paul Begouin.

Range (petite champagne?): VS, De Luxe VS, Réserve.

http://www.cognac-begouin.fr/
Adres: Logis du Crut, 17520 Sainte Lheurine. Telefoon: 0546 491219. (Bezoek is op afspraak mogelijk.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here