Chai du Rouissoir

Chai du Rouissoir, bouilleur de Cru te Ozillac (fins bois)

In 1973 is de familie Chapon begonnen met wijnbouw, hoewel ze al veel langer als agrariër  in Ozillacgevestigd waren. Guy Chapon en zijn zoon Didier hebben eveneens een alambiek geïnstalleerd. Ze zijn bouilleur de cru, maar nergens wordt vermeld of ze wijngaarden in de fins bois hebben of in de bons bois. Aangezien Ozillac nog boven Saint Simon des Bordes ligt en hun grond ook omschreven wordt als kalk-kleigrond en kiezel-klei grond heb ik maar aangenomen dat het fins bois moet zijn. Helemaal zeker ben ik er echter niet van.

Een georganiseerde wandeling door de wijngaarden behoort tot de mogelijkheden.

Range (fins bois?): Sélection, Réserve en Vieille Réserve.

http://www.charente-maritime-info.com/chai-du-rouissoir/index_fr.htm
http://www.chaidurouissoir.com/#!/p/presentation.html
Adres: Roussillon, 17500 Ozillac. Telefoon: 0546 481476; mob.: 06 89950822. (Bezoek is welkom; openingstijden van juni – september van 14h – 19h en van oktober tot mei van 17h – 19h. Op zon- en feestdagen gesloten.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here