Cellou

Cellou, bouilleur de Cru in Saint Simon des Bordes (fins bois)

Niet ver onder Jonzac liggen de wijngaarden van Bernard en Colette Cellou. Daarnaast heeft de familie ook een kleine camping.
Er is niet veel bekend over de familie, maar vader was al een cognacproducent en ze hebben in elk geval al een opvolger, namelijk hun schoonzoon.
Er zijn twee adressen, niet heel ver van elkaar. Het ene adres is van de camping, waar ook cognac te koop is, op het andere adres is de opslagplaats en distilleerderij.

Range (fins bois): onbekend.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-vin-de-pays-scea-cellou-st-simon-de-bordes (geen eigen website)
Adres: La Guétrie, 20 Route des Geais, 17500 Saint Simon des Bordes. Telefoon: 0546 702471 of 0546 480521. (Gehele jaar van maandag tot zaterdag open voor bezoekers).
Adres camping: La Bujholerie, 17500  Saint Simon des Bordes. Telefoon:  0546 480521 (of 0546 702471).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here