Branchaud

Branchaud, bouilleur de Cru te Ozillac (fins bois)

Stépane en Nadège Branchaud zijn de eigenaars van dit bedrijf waar verder niet zo veel van bekend is. Vader Branchaud is nog op de achtergrond aanwezig. Ze distilleren zelf.

Range (fins bois): VS Sélection, VSOP Réservé, XO Excellence.

Geen eigen website, maar deze blogspot geeft wel een indruk:
http://branchaud-ozillac.blogspot.nl/2008/10/branchaud-le-cognac-dozillac.html
E
venals deze site met veel foto’s:

https://sites.google.com/site/slowfoodsaintonge/sous-l-almbic-chez-nos-amis-branchaud-a-ozillac-17
La Gasconnière, 17500 Ozillac. Telefoon: 0546 706718; mob.: 06 83335719. (Bezoek: gehele jaar geopend voor bezoek. Een telefoontje vooraf wordt gewaardeerd.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here