Laurent Merlin, bouilleur de cru in Artenac, petite champagne

De familie Merlin heeft sinds 1870 op hun boerderij in Artenac gewoon. Het was hun grootvader Laurent Merlin die daar hoogst waarschijnlijk is begonnen. Eind vorige eeuw is de kleinzoon van Laurent Merlin overleden en kreeg Carmen Merlin de firma als erfenis, inclusief voorraden. De wijngaarden werden al snel verkocht. Zij heeft tot in het begin van de 20e eeuw de laatste gebottelde flessen verkocht.
Zij waren in het bezit van 20 hectare van de beste petite champagne gronden en hun cognacs stonden zeer goed aangeschreven. Ook nu zijn ze nog veel gezocht. Af en toe wordt er een fles ter verkoop aangeboden. Met name hun Hors Pair is ongeëvenaard.

Ze leverden aan de beste restaurants van Frankrijk: Taillevent, Tour d’Argent, Troisgros en Bocuse om er maar een paar te noemen.

 

 


Reacties

Laurent Merlin — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>