William Pitters, sterke drankenfirma in Bordeaux

William Pitters is een merk dat in 1964 werd gecreëerd door Bernard Magrez, zakenman en oenoloog uit Bordeaux (hoewel ook 1959 wel wordt genoemd). Magrez produceerde wijnen, likeuren en andere sterke dranken. In 2005 verkoopt hij William Pitters aan Marie Brizard et Roger International. William Pitters produceert dan whiskies (William Peel, Glen Roger’s), cocktails, wodka, tequila en andere dranken. Marie Brizard is een zelfstandig filiaal van de Belvédère groupe. William Pitters heeft lange tijd een vrij zelfstandig bestaan geleid, maar sinds 2015 is het echt bij Marie Brizard ingelijfd.
Op enig moment in de geschiedenis is men ook begonnen met de productie van cognac onder het label William Pitters, en ook nu wordt deze cognac nog steeds gemaakt. Op de website van Marie Brizard is echter geen informatie over cognac van William Pitters te vinden. Het is heel goed mogelijk dat deze door Gautier wordt geproduceerd, die ook eigendom van Marie Brizard is en een zelfstandige dochter is geworden binnen de Belvédère Groupe.

Gamma: voor zover mij bekend alleen een XO (blend).

De website van William Pitters (http://williampitters.com/) is niet meer actief.
Adres: Rue Banlin, 33310 Lormont (Bordeaux) Telefoon: 0557809999. (Geen bezoek mogelijk).


Reacties

William Pitters — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>