Stéphane babin, bouilleur de Cru in Jarnac Champagne (petite champagne)

In 1903 is het Domaine du Raz aangekocht door hun overgrootvader, maar pas in 1955 werden de eerste druivenplanten gepoot door Jean Babin. Zijn zoon Pierre en daarna de kleinzonen Stéphane en Pascal hebben het bedrijf voortgezet. Tegenwoordig werkt Antoine Babin, zoon van Stéphane, ook mee in het bedrijf.

In 1962 werd een alambiek geïnstalleerd en pas in 1999 werd voor het eerst cognac gebotteld voor de directe verkoop aan particulieren.

Range (petite champagne): VS, VSOP, XO, Hors d’Age.
Onder de naam Pitchouli wordt ook een cognac uitgebracht voor het nachtleven.

http://domaineduraz-cognac.com/page.php?page=1
Adres: 7 Chemin du Raz, 17520 Jarnac Champagne. Telefoon: 0546 495360. (Bezoek is welkom op afspraak).

 


Reacties

Babin — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>